Urban Minds

URBAN MINDS

Urban Minds ontwikkelt nieuwe plekken op stedelijke locaties waarbij toekomstige gebruikers en bewoners centraal staan. Urban Minds richt zich voornamelijk op complexe projecten in binnenstedelijke gebieden. Hierbij wordt onder andere bestaande bebouwing (her)ontwikkeld tot een mix van hoogwaardig, stedelijk vastgoed.

Als onafhankelijke ontwikkelaar zijn wij in staat om per project samenwerkingen aan te gaan met de beste partners. Onze jarenlange ervaring in projectontwikkeling en de bouw staat garant om de juiste verbindingen te maken in het ontwikkelproces.

Urban Minds ontwikkelt in zowel de huur- als de koopsector. De verbinding tussen vraag en aanbod vormt de kern van onze werkzaamheden. Individuele wensen worden dan ook in een vroeg stadium geïntegreerd in onze ontwerpen. Onze projecten worden vaak gezien als state-of-the-art oplossingen, duurzaam en één met haar stedelijke omgeving. Voor ons een logisch gevolg van het op de voet volgen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van stedelijk wonen en werken.

Urban Minds is een daadkrachtige, risicodragende en gecommitteerde ontwikkelpartner. De belofte ‘Build to connect’ vormt te allen tijde de basis voor onze werkzaamheden.

Delftsetraat 11
3013 AB Rotterdam
urbanminds.nl