PIJLERS VAN DE VERENIGING

Rotterdam Central District, een innovatief, internationaal, nuchter en ondernemend district, met het Stationsplein als dynamisch middelpunt. Een gebied waar alles samen komt, van groot en gevestigd tot start-up, creatief en cultureel. Een internationaal gebied met authentiek, lokaal karakter. Juist dit gemixte stedelijke karakter, met nadruk op ontmoeting geeft RCD het onderscheidende identiteit ten opzichte van andere zakendistricten.

Een innovatief, internationaal, nuchter en ondernemend district

Het district heeft de ambitie om verder uit te groeien tot ‘Glocal City District’. Waarin verschillende werelden elkaar ontmoeten: corporates & starters, bewoners & bezoekers, lokaal, nationaal & internationaal. Samen vormen zij de voedingsbodem voor innovatie en werken we aan een aantrekkelijk district.

We hebben in onze ambities al veel bereikt, maar de wereld om ons heeft blijft continue in verandering wat invloed heeft op de next steps voor het district. In 2016 heeft de vereniging samen met Stadsontwikkeling Rotterdam een herijking van de gebiedsvisie* geschreven. De focus is verlegd van het toevoegen van vierkante meters naar het creëren van een voedingsbodem voor innovatie, waarbij netwerken en ruimte voor ontmoeting steeds centraler zijn komen te staan. We zetten in op de doorontwikkeling van RCD als Glocal District en de Mixone en geven dit lading vanuit drie algemene hoofd thema’s: duurzaamheid, mobiliteit en levendigheid.

Dit uit zich in de volgende 3 pijlers waar de focus ligt binnen het district: