LEEFBAARHEID
ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT

De herontwikkeling van het Hofplein moet worden gezien als het begin van een groene transformatie en een upgrade van de verblijfs- kwaliteit die kan werken als katalysator voor een breder gebied. Aangrenzende wegen, looproutes en plinten zouden niet achter mo- gen blijven. Het is illusoir om te denken dat met dit totaal aan actie- ve plintoppervlak in RCD elke plint succesvol gaat zijn.

GROENE TRANSFORMATIE

Een gezamenlijke aanpak kan zijn het coördineren van functies in de plinten, het programmeren van evenementen en het samen met de stad zorgen voor kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Ook gesloten plinten of kantoorentrees kunnen aantrekkelijker worden ingericht zodat vanaf de straat een meer transparante en open ruimte wordt ervaren.

Met de toevoeging van groen aan en in gebouwen en slimmere inzet van verlichtingsplannen kan veel wor- den verbeterd aan de beleving van het gebied. Dichte of dichtgeplak- te gevels bepalen de sfeer in negatieve zin en leveren daarnaast ook een bijdrage aan onveiligheid. Door middel van een goede combina- tie van private verlichting langs gevels en publieke verlichting van de straten zorgen we voor een goede en veilige leefomgeving. Dat wordt door huurders, medewerkers, bewoners en bezoekers van het gebied belangrijk gevonden.

PIJLERS VAN DE BIZ