MOBILITEIT
ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT

Binnen het district worden auto’s en fietsen steeds meer gedeeld, o.a. nieuwe technologieën maken dit mogelijk. Ruimtelijk betekent het optimaal benutten van de aanwezige parkeerruimte. Waarbij zoveel mogelijk dubbelgebruik en uitwisseling van parkeerruimte in garages het uitgangspunt is.

EEN MIX AAN MOGELIJKHEDEN

Goede stallingsruimte voor de fiets en het comfort van stallingen zijn daarbij van groot belang. Hiervoor is het ontwikkelen van een parkeerstrategie belangrijk, passend bij de mobiliteitshub. Het gaat om de toegang tot een mix aan vervoersmogelijkheden.

Mobility as a service met een geschikt vervoermiddel op ieder gewenst moment helpt de positie van RCD als hub te versterken.

AANDACHT VOOR...

De projectmanager Mobiliteit richt zich op de inventarisatie en uitwerking van een gebiedsgerichte aanpak mobiliteit en bereikbaarheid (inclusief concrete acties als die al mogelijk zijn), waarbij onder meer aandacht is voor:

  • Bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer is van groot belang, met name de auto staat onder druk, taak voor stimuleren en onderzoeken van compenserende maatregelen;
  • Het optimaal benutten van de aanwezige parkeerruimte. Waarbij zoveel mogelijk dubbelgebruik en uitwisseling van parkeerruimte in garages het uitgangspunt is moet worden onderzocht, hier is extra parkeeromzet mee te generen en parkeerplekken op straatniveau kunnen worden getransformeerd naar kwalitatieve buitenruimte;
  • Het vinden van oplossingen voor de huidige (parkeer)problematiek van deelscooters en deelfietsen. Een grote belasting voor het openbaar gebied wat ook nog zorgt voor rom- meligheid en daarmee afstraalt op de aantrekkelijkheid van ons district en onze panden. Af- spraken maken met de Gemeente over (extra) handhaving;
  • Slimme oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken die de toename van het aantal be- woners in ons district de komende jaren gaan brengen;
  • Een mobiliteitshub/overslagpunten voor slimme ‘last-mile’ distributie met aandacht voor emissieloze stadslogistiek. Hierbij uiteraard rekening houdend met de capaciteit aan energie.
  • Een mobiliteitshub voor een mix aan vervoersmogelijkheden, passend in een nog te ontwikkelen parkeerstrategie. Oftewel, mobility as a service met een geschikt vervoermid- del op ieder gewenst moment helpt de positie van RCD als hub te versterken.

PIJLERS VAN DE BIZ