PIJLERS BIZ
ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT

Dit jaar zullen acties allereerst worden opgestart op het gebied van vergroening aangezien daar bij de participanten nu de meeste behoefte aan is. Daarnaast zal vanuit het visiedocument worden geïnventariseerd welke andere thema’s al kunnen worden opgepakt en daar wordt een plan voor opgesteld.

PIJLERS VAN DE BIZ