BELANGENBEHARTIGING

De uitstraling van het gebied naar buiten toe is vanzelfsprekend belangrijk. In samenwerking met Rotterdam Partners valt veel winst te behalen in de acquisitie van nieuwe bedrijven door het optuigen van duidelijke profilering van het RCD. Op dit moment ligt de rol van profilering van het gebied bij de Vereniging RCD, die met bescheiden budget van 15K per jaar zoveel mogelijk doet door middel van magazine, nieuwsbrieven, social media en website. Dat lukt goed op gebiedsniveau, maar de verenging zou de profilering van RCD ook naar ver daarbuiten moeten brengen, landelijk en internationaal.

PIJLERS VAN DE VERENIGING