HET BLOCK

District East is gestart om in de herontwikkelingen van het Schiekadeblok de stem te zijn van de ondernemers, om mee te kunnen praten met de gemeente en op te komen voor onze belangen. Hiervoor hebben wij ons in 2018 verenigd en de vereniging officieel gelanceerd met een duidelijk visiedocument en manifest.

HET BLOCK

Op 22 april 2023 vond in het Schiekadeblok het Manifestival 2023 plaats. De uitdagingen die er zijn in het gebied om het gegroeide en waardevolle ecosysteem te behouden tijdens de herontwikkeling in de komende jaren werden besproken. Onder de werknaam Het Block werd in presentaties, interviews en debatten het stedenbouwkundig plan gepresenteerd en werd ingegaan op de condities waaronder ecosysteem behouden kan blijven. 

  • TIME
    Het Block blijft permanent tijdelijk en zal het karakter van een test site houden en ruimte bieden voor nieuwe vormen van stad maken; het Block is nooit af.
  • COMMUNITY
    Het Block is een creatief ecosysteem, waarin makers, dromers en doeners in vele disciplines samenwerken. Van starters tot internationals, van dag tot nacht. Betaalbare huren, tolerant klimaat en een proactieve mentaliteit zijn belangrijke ingrediënten.
  • SPACE
    Temidden van hoogbouw liggen waardevolle wederopbouwpanden die een hof omsluiten: een centrale ontmoetingsplek. Een ruig, experimenteel gebied.

Zie voor nadere info de website: www.hetblock.nl