MARKETING EN PROMOTIE

De uitstraling van het gebied naar buiten toe is vanzelfsprekend belangrijk. In samenwerking met Rotterdam Partners valt veel winst te behalen in de acquisitie van nieuwe bedrijven door het optuigen van duidelijke profilering van het RCD.

Op dit moment ligt de rol van profilering van het gebied bij de Vereniging RCD, die met bescheiden budget van 15K per jaar zoveel mogelijk doet door middel van magazine, nieuwsbrieven, social media en website. Dat lukt goed op gebiedsniveau, maar de verenging zou de profilering van RCD ook naar ver daarbuiten moeten brengen, landelijk en internationaal.

HELDERE COMMUNICATIE

Vanuit de verenging kan een marketing- en communicatieplan worden opgesteld waarmee de bekendheid van het gebied wordt vergroot maar dat ook informeert over activiteiten en ontwikkelingen. In dat kader verdient lokaal de relatie met de bewoners uit omliggende wijken zoals de Provenierswijk meer aandacht. Heldere communicatie over de ontwikkelingen in het RCD kunnen het negatieve sentiment van bewoners uit de wijk wellicht verkleinen.

Op dit moment wordt tegen elke ontwikkeling een procedure gestart, uiteraard niet bevorderlijk voor het gebied. Vereniging RCD is dan ook gestart met het verspreiden van het RCD-magazine in de woonwijken om het gebied heen. Vanuit de verenging is het mogelijk om het magazine te bestendigen voor de komende jaren. RCD Publishers zou alle online en offline content en uitingen voor het gebied kunnen verzorgen via de bekende kanalen. Zij hebben inmiddels meer dan 10 jaar ervaring met de marketing en communicatie van de Zuidas.

CITY DRESSING

Een deel uit het budget is voor uitgaven die nu nog onvoorzien zijn, maar het ligt voor de hand dat de Gebiedsregisseur dit naar inzicht moet kunnen uitgeven in overleg met het bestuur. Dit kan gaan over aanschaf van plantenbakken, (kerst)verlichting, signing of citydressing. Een voorbeeld van een gemiste kans op gebied van citydressing is het Eurovisie Songfestival 2021, waarbij de gehele binnenstad feestelijk en in één stijl was ingepakt, terwijl er in het RCD niets van dit spektakel te merken was.

Een gemiste kans. De Gebiedsregisseur zou zich ook moeten ontfermen over de lobby van in het oog springende evenementen als de Tour de France of mogelijkheden als de succes- volle trap naar het dak van het Groot Handelsgebouw. Incidentele programmering die de aandacht trekt in positieve zin, effect heeft op de beleving en de brand RCD. Om inzicht te krijgen in de levendigheid, ook na ingrepen vanuit de BIZ is het raadzaam om een passantentelling op te starten voor het totaalgebied.

PIJLERS VAN DE VERENIGING