STICHTING BIZ
BESTUUR

De afkorting BIZ staat voor Bedrijven Investering Zone en dat betekent dat alle eigenaren bijdragen aan een gezamenlijk vijfjarenplan voor de verbetering van het gebied. Bij RCD gaat het dan over drie grote thema’s: leefbaarheid, mobiliteit en klimaatadaptatie. Doordat eigenaren verplicht afdragen is een budget beschikbaar waarmee we de slagkracht kunnen vergroten.

BESTUUR BIZ