THE MODERNIST NIEUWSBRIEF

THE MODERNIST NIEUWSBRIEF

Beste bewoner/ondernemer,
Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief over The Modernist, het kantoren- en wooncomplex dat op de hoek van het Kruisplein en het Weena komt. In deze brief informeren wij u over verschillende werkzaamheden ter voorbereiding op de sloop en nieuwbouw. In het voorjaar organiseren we een informatiebijeenkomst. We informeren u dan graag uitgebreider over onder meer het ontwerp en de planning, en beantwoorden uw eventuele vragen. In april of mei ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Omgevingsvergunning
Eind 2021 is de omgevingsvergunning voor The Modernist onherroepelijk geworden. Ten opzichte van deze vergunning is een aantal aanpassingen aan het ontwerp van de gevels en de indeling van de begane grond aangebracht. De daarvoor benodigde wijziging op de omgevingsvergunning is op 10 januari 2022 gepubliceerd en heeft daarna zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de informatiebijeenkomst informeren wij u graag verder over het ontwerp.

Afronden verbouwing en onderhoud Arrivals Parking
De komende weken worden de laatste werkzaamheden aan het parkeergebouw uitgevoerd. De afgelopen maanden zijn er onder andere nieuwe hellingbanen gemaakt en zijn de oude hellingbanen gesloopt. Alle verdiepingen zijn voorzien van een nieuwe dekvloer en een nieuwe coating. Bij het afronden van de werkzaamheden wordt geen geluidsoverlast meer verwacht.

Verplaatsing bomen
In de vorige nieuwsbrieven informeerden we u al dat de platanen in het trottoir bij de bouwlocatie tijdelijk worden verplaatst. Zo voorkomen we dat ze beschadigd raken tijdens de werkzaamheden. De bomen krijgen een tijdelijke plek op een grasveld aan de Vreelustweg (ter hoogte van de Horvathweg) in Rotterdam-West. Hier kunnen ze verder groeien tot ze na afloop van de bouwwerkzaamheden weer terugkomen aan het Kruisplein. De 25 bomen worden vanaf 7 maart 2022 uit het trottoir gehaald, voordat het groei- en broedseizoen begint. Het verplanten neemt ongeveer twee weken in beslag. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren worden er rijplaten op het trottoir gelegd en wordt het werkterrein afgeschermd met een bouwhek. Tijdens de werkzaamheden blijft het Kruisplein en de doorgang naar de parkeergarage van Weenapoint toegankelijk. Voor voetgangers komt er een looproute langs het kantoorgebouw Weenapoint.

Fietsparkeren
Tussen de bomen staan fietsnietjes. Deze worden in dezelfde periode als de bomen weggehaald om ruimte te maken voor de werkzaamheden. De vervangende parkeerplek voor fietsen is de stalling in de middenberm van de Weena. Er zijn bij de fietsnietjes borden geplaatst om fietsers te informeren en te vragen hun fiets weg te halen. Fietsen die op de dag van de uitvoer nog geparkeerd staan worden naar het Fietspunt aan de Koperstraat 23 gebracht.

Dak verbindingstunnel en verleggen kabels en leidingen
Na het verplanten van de bomen start de bouwvoorbereiding met het maken van het dak van de verbindingstunnel tussen het Weenapoint en de parkeergarage Kruisplein. Dat vindt waarschijnlijk in mei en juni plaats. Hiervoor wordt de westelijke rijweg van het Kruisplein voor een korte periode voor het autoverkeer afgesloten. Voetgangers en fietsers worden omgeleid via de middenberm.

Rond de zomer worden de aanwezige kabels en leidingen in het trottoir van het Weena en Kruisplein (ter hoogte van het te slopen gebouw) verlegd. Daardoor ontstaat er in de bodem ruimte voor het slopen van de bestaande kelder en het maken van de nieuwe fundering.

Sloop van het bestaande gebouw
Na het afronden van de bouwvoorbereiding wordt naar verwachting eind 2022 gestart met het slopen van het gebouw. Als eerste zal het gebouw worden gestript met als doel om zoveel mogelijk herbruikbare materialen te behouden. Vervolgens wordt het aanwezige asbest verwijderd en als het gebouw leeg een schoon is zal het worden gesloopt.

Inrichting buitenruimte
Het huidige Weenapoint gebouw zit vast aan de Kruispleinflat. In de nieuwe situatie ontstaat een vrije ruimte tussen de gebouwen waar (gemotoriseerd) verkeer tussendoor kan rijden. De buitenruimte gaat door de nieuwbouw op meer plaatsen veranderen. Om de veranderingen goed op elkaar af te stemmen werkt de gemeente aan een nieuwe inrichting van de buitenruimte.

In de nieuwsbrief van 27 september 2021 nodigden we u uit om online een vragenlijst in te vullen over buitenruimte opgaves zoals vergroening, afval en bestrating. De reacties die we hierop ontvingen zijn verwerkt in een zogenoemd Programma van Eisen. Momenteel werken we dit uit naar een voorlopig ontwerp. Tijdens de informatiebijeenkomst, die we in het voorjaar gaan organiseren, presenteren we u de ideeën. De reacties van de buurt nemen we mee bij de uitwerking naar een definitief ontwerp.

Meer informatie
Informatie over The Modernist kunt u ook vinden op themodernist.nl. Voor informatie over RCD verwijzen we u naar www.rotterdam-centraldistrict.nl en www.rotterdam.nl/rcd. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuurt u dan een mail naar RCD@rotterdam.nl.