Uitnodiging informatie bijeenkomsten HOV-busverbinding Maastunnel

De gemeente Rotterdam werk samen met de RET en de MRDH aan een HOV-busverbinding van Rotterdam Centraal via Weena, Henegouwerlaan, ’s-Gravendijkwal, Maastunnel, Doklaan, Dorpsweg, Carnissesingel naar Zuidplein. HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer, dat betekent dat de bus o.a. vaak rijdt en snel is. De bus moet uiteindelijk 12 keer per uur rijden, met een gemiddelde snelheid van 25 km/uur.

Voor de korte termijn wordt er gewerkt aan een slimme route met haltes op de juiste plekken. Om de snelle buslijn mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een vrije busbaan. De verwachting is dat de busroute tussen Rotterdam CS en Zuidplein in 2024 beschikbaar zal zijn. In de jaren erna zal stapsgewijs worden gewerkt naar een volwaardige HOV-busverbinding met de kenmerken zoals eerder genoemd.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
U bent van harte welkom bij een van de onderstaande informatiebijeenkomsten over dit project. U krijgt onder andere informatie over het voorlopig ontwerp, aanpassingen die gedaan moeten worden en de beoogde haltes.

Digitale bijeenkomst – 20 oktober van 19.00 – 20.00 uur.
De link voor de MS Teams-vergadering verschijnt op www.rotterdam.nl/hovmaastunnel

Inloopbijeenkomst route op Zuid – 1 november van 17.00 – 20.00 uur
in het Informatiepunt Hart van Zuid aan de Sallandweg 101. Aanmelden niet nodig.

Inloopbijeenkomst route op Noord – donderdag 3 november van 17.00 -20.00 uur
in het Wijkpaleis op de Claes de Vrieselaan 72. Aanmelden niet nodig.

Iedereen is welkom, dus deel deze uitnodiging vooral ook met mensen waarvan u denkt dat ze belangstelling hebben! U kunt dan doorverwijzen naar www.rotterdam.nl/hovmaastunnel. Wilt u ook in de toekomst updates en uitnodigingen ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief ‘Busverbinding Maastunnel’ via www.nieuwsbrievenrotterdam.nl

Met vriendelijke groet,
Thomas de Vos