TREE HOUSE: LEDEN VOOR CONSULTATIEGROEP GEZOCHT!

RCD UPDATE |21 OKTOBER 2021
TREE HOUSE NIEUWSBRIEF
AUGUSTUS 2021

RCD UPDATE | 21 OKTOBER 2021


TREE HOUSE NIEUWSBRIEF
AUGUSTUSIn juli vorig jaar heeft ProVast/Tree House kennis gemaakt met de buurt tijdens de informatieavond over Tree House. Wij hebben die avond veel enthousiaste geïnteresseerden gesproken. Het is tijd voor een update. Via deze nieuwsbrief informeren wij jullie graag over de laatste stand van zaken rondom Tree House.
Belegger a.s.r real estate koopt kantoor en huurwoningen
Op 31 maart heeft Provast met a.s.r. real estate overeenstemming bereikt over de aankoop van Tree House. Belegger a.s.r. real estate wordt na de bouw de eigenaar en gaat Tree House verhuren aan bewoners en ondernemers. Tree House wordt circa 130 meter hoog, krijgt 36 verdiepingen en heeft een totale oppervlakte van circa 41.000 m2. De toren bestaat uit een 9 meter hoge commerciële plint over de eerste twee verdiepingen, die via een openbare Stadstribune verbonden wordt aan Rotterdam Centraal. Dit is een plek om te genieten in de buitenlucht en van de dynamiek rondom het Centraal Station.
Boven de commerciële plint liggen kantoorverdiepingen. Boven de verdiepingen van de kantoren komen huur-en koopappartementen. De koopappartementen gaan later in de verkoop. Naast het gebouw wordt een Pocket Park rondom vier monumentale platanen gerealiseerd. Dit wordt een verblijfsgebied en een plek waar alle logistieke stromen samen komen die veilig zijn afgescheiden van het fietsparkeren.
Bestemmingsplan Rotterdam Central District (RCD)
De gemeenteraad van Rotterdam heeft afgelopen maart het bestemmingsplan RCD vastgesteld. In de periode daarna is er door belanghebbenden beroep ingesteld. Momenteel loopt daarvoor een beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente verwacht de uitkomst voor het einde van het jaar. De bouw van Tree House kan starten als het bestemmingsplan onherroepelijk is en de omgevingsvergunningen die daarop volgen verleend zijn.
Bomen
Om Tree House te kunnen realiseren moeten aan het Delftseplein zes platanen worden gekapt en één plataan worden verplaatst. Tegen de kapvergunning om dit mogelijk te maken zijn partijen na bezwaar in beroep gegaan. Ook zijn verzoeken om een voorlopige voorziening bij de rechtbank Rotterdam ingediend. De voorzieningenrechter heeft in april uitspraak gedaan en een streep gezet door de kapvergunning. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. De hoger beroepsprocedure loopt momenteel, de zittingsdatum is nog niet bekend. Vooralsnog blijven de bomen staan.
Logistiek NS
Op dit moment vindt de bevoorrading van het station vanaf het Delftseplein plaats. Tijdens het bouwrijp maken van het Delftseplein en de bouw van Tree House zal de bevoorrading tijdelijk vanaf de noordzijde van het station plaatsvinden. De voorraden worden eerst naar een magazijn in Prins Alexanderpolder gebracht en vanuit daar met kleinere wagens naar het station vervoerd. Naar verwachting zal de tijdelijke logistieke situatie in het vierde kwartaal van 2021 ingaan.
Na oplevering zal Tree House voorzien in een hoogwaardige logistieke ruimte voor NS stations, met een entree aan het Pocket Park die veilig afgescheiden is van de logistieke stromen van Tree House en het fietsparkeren.
Consultatiegroep
Graag willen wij een consultatiegroep oprichten met de buurt waarin geïnteresseerden en belanghebbenden bijdragen aan de verdere uitwerking van Tree House. Denk hierbij aan het creëren van een plek die een grotere biodiversiteit voor het gebied ondersteunt en het gebruik van de openbare Stadstribunes etc. Wanneer je geïnteresseerd bent, kun je je aanmelden via het mailadres info@treehouserotterdam.nl. Je kunt je uiterlijk aanmelden tot 5 november 2021. Het inrichten van de consultatiegroep doen stemmen wij af met het gebied Centrum en de wijkraad Provenierswijk.

DON'T MISS A THING. FOLLOW US

LID WORDEN