STEDENBOUWKUNDIG PLAN SCHIEKADEBLOK

RCD UPDATE | 20 January 2022
STEDENBOUWKUNDIG PLAN SCHIEKADEBLOK
RCD UPDATE | 20 january 2022
STEDENBOUWKUNDIG PLAN SCHIEKADEBLOK


De ambitie bij de ontwikkeling van het Schiekadeblok is een levendig, bebouwd en gemixt stuk stad. Waar het huidige unieke karakter, zowel qua programmering en openbare ruimte, onderdeel van is. Het stedenbouwkundig plan toont hoe dit eruit kan zien. Hoe de wederopbouwpanden en de nieuwbouw samen kunnen komen rond een groene ontmoetingsplaats voor de stad. En hoe alle kwaliteiten van het gebied elkaar kunnen versterken. Het plan is een uitwerking van de eerder vastgestelde nota van uitgangspunten en het stedenbouwkundig model 2A.

Stedenbouwkundig plan
Het stedenbouwkundig plan is een uitwerking van het eerder gekozen stedenbouwkundig model 2A (integrale ontwikkeling met spoorstrook) en de nota van uitgangspunten die de gemeenteraad op 28 mei 2020 vaststelde. In het uitgewerkte plan zijn onder meer de positie van de hoge woontoren, de parkeergarage en de stedenbouwkundige inpassing van het kantoorprogramma geoptimaliseerd. Hieronder de belangrijkste eigenschappen en uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan:

• Wonen De twee (woon)torens zijn maximaal 200 meter en 75 meter hoog. De Schieblocktoren is nu losgekoppeld van het Schieblock. Het Schieblock kan hierdoor grotendeels worden behouden. De torens zijn ranker en meer rechthoekig geworden. Dit is aangepast na onderzoeken naar bezonning en windklimaat. Het plan bevat nu 576 woningen. Dat is 100 woningen minder dan was berekend op basis van model 2A. Het programma is een mix van 75 sociale huurwoningen, 171 middeldure huur- en koopwoningen en 330 woningen in het hoge segment.

• Kantoren De bebouwing op de spoorstrook gaat door verspringing tonen als vier gebouwen, verschillend in hoogte. Dit is gunstig voor de bezonning en voorkomt dat het gebouw wordt ervaren als een lange wand. Op deze locatie komt een kantoorprogramma in het topsegment. In de bestaande panden aan de Delftsestraat en het Schieblock richt de kantorenmix zich op de creatieve doelgroep. Het ecosysteem van creatieve en innovators willen we behouden. Daarom blijft minimaal 1/3 van de huur laag.

• Bestaande panden De panden aan de Delftsestraat en het Schieblock willen we zoveel mogelijk behouden en in ere herstellen. Bij de verkoop van de bestaande gebouwen wordt transformatie verplicht. De panden dienen met behoud van de rauwheid te worden gerenoveerd en twee voorkanten te krijgen. De panden mogen met twee verdiepingen wordt verhoogd.

• Levendige centraal hof Bestaande bouw en nieuwbouw vormen samen een blok rondom de groene ontmoetingsplaats Delftsehof. In de plint is ruimte voor dag- en avondhoreca met terrassen. Onder het hof en onder de spoorstrook bevindt zich een parkeergarage. Het eerste deel van de nieuwe Luchtsingel komt met een 35 meter brede loungetrap aan de Delftsehof te staan.

• Verkeer De nieuwe Schiestraat wordt autoluw omdat op straat geen parkeerplaatsen zijn en de ingang van de garage aan de rand ligt. Ter hoogte van het Schieblock zal de hoger gelegen openbare ruimte van de Schiekade worden verbreed. Hierdoor kan het bevoorradingsverkeer voor het Schiekadeblok veilig gescheiden worden van de drukke stedelijke fietsverbinding over de Schiekade.

Hier (raadsinformatie.nl) kunt u het volledige stedenbouwkundige plan Schiekadeblok lezen en bekijken.

Beeld: KCAP

DON'T MISS A THING. FOLLOW US

LID WORDEN