Start uitvoering buitenruimte rondom Hofplein 19 & 20


Beste belanghebbende,

Via deze brief willen wij u laten weten dat de uitvoering voor de buitenruimte rondom Hofplein 19 & 20 op maandag 4 januari 2021 van start gaat.

Het inrichtingsplan heeft de gemeentelijke procedure doorlopen en is in 2018 aan u en andere belanghebbenden voorgelegd om ideeën en wensen op te halen en u verder te informeren over de werkzaamheden.

Zie hier voor meer informatie: Flyer buitenruimte Hofplein

Hartelijke groet,
Vereniging RCD