Schiekadeblok krijgt woontorens en extra kantoren

——– UPDATE 21 mei 2020 ———
Het Schiekadeblok, het gebied dat globaal tussen het Hofplein en het Centraal Station ligt, wordt aangepakt. De afgelopen jaren is het Schiekadeblok door particulier initiatief een bruisend gebied geworden met een mix van horeca, cultuur en design. De gemeente wil bij de ontwikkeling van het gebied hierop voortbouwen en tegelijkertijd meer ruimte vrijmaken voor wonen en werken vlakbij het Centraal Station.Schiekadeblok krijgt woontorens en extra kantoren
Gebied wordt eigenzinnige mix van globaal en lokaal
-------- UPDATE 21 mei 2020 ---------
Het Schiekadeblok, het gebied dat globaal tussen het Hofplein en het Centraal Station ligt, wordt aangepakt. De afgelopen jaren is het Schiekadeblok door particulier initiatief een bruisend gebied geworden met een mix van horeca, cultuur en design. De gemeente wil bij de ontwikkeling van het gebied hierop voortbouwen en tegelijkertijd meer ruimte vrijmaken voor wonen en werken vlakbij het Centraal Station.

Het college van burgemeester en wethouders heeft haar voorkeur uitgesproken voor een scenario met nieuwbouw op de strook naast het spoor (ten noorden van de Schiestraat). Op woensdag 20 mei was er een 1,5 uur durende besloten vergadering over de de Nota van Uitgangspunten, waar brede steun voor was. De raadsleden reageerde positief op het gegeven dat in het voorstel het huidige karakter van het gebied voor een groot deel behouden blijft; zoals de creatieve bedrijfjes, de wederopbouwpanden, de binnenplaats en een deel van het Schieblock. Op 28 mei wordt gestemd over het voorstel van de burgemeester en wethouders en wordt er een besluit genomen over de ontwikkeling van het Schiekadeblok.

Voor alle scenario’s geldt dat er woningen en kantoren aan het gebied worden toegevoegd. Er komt een toren van circa 70 meter hoog aan het Delftseplein. En een maximaal 200 meter hoge toren aan de Schiekade, die gekoppeld is aan het deels te behouden Schieblock. Ook komt er een groen binnenhof en een opvolger voor de luchtsingel. De panden met cultuurhistorische waarde langs de Delftsestraat blijven behouden.