“Schieblock bestaat 10 jaar!


"Schieblock bestaat 10 jaar!


Operator en ZUS lanceren twee anniversary longsleeves en ‘Time Is The New Space’ opent haar deuren.

En dat was niet de gedachte toen 10 jaar geleden toen het vervallen gebouw werd getransformeerd tot Stadslaboratorium Schieblock. In 2008 werd het pand aan de Schiekade, en een groot deel van het Delftse Hof, met sloop bedreigd omdat het twee decennia lang was verwaarloosd en ronduit gevaarlijk was geworden. Dit was reden voor architectenbureau ZUS om in actie te komen en een plan te presenteren voor de tijdelijke herontwikkeling van het vervallen pand. De bedoeling was om, voordat de daadwerkelijke ontwikkeling van het gebied zou beginnen, het gebouw voor 5 jaar te transformeren tot een laboratorium voor stadsontwikkeling en jong ondernemerschap. Zo’n 60 ondernemers trokken in het pand en sindsdien ontspruiten er continue nieuwe initiatieven uit deze stedelijke smeltkroes, zoals De Dependance, Biergarten, Op t Dak en BAR, maar ook spraakmakende projecten zoals de Luchtsingel, Dakakker, het Luchtpark Hofbogen, Poppodium Annabel en online radiostation/cultureel platform Operator.

Nu, 10 jaar later, is het gebied alive and kicking en heeft de stad het omarmd als iets dat moet worden gekoesterd als basis voor de toekomstige gebiedsontwikkeling. Het Schieblock als hoeksteen van de renaissance van het gebied is daarmee de tijdelijkheid voorbij en wordt er hardop nagedacht over de toekomst. Zo is er het initiatief voor duurzame transformatie van het Schieblock en wordt er binnen het stedenbouwkundig plan nagedacht over verschillende nieuwe gebouwen in het gebied.

Om het proces van verdere transformatie een plek te geven is in het Schieblock een gloednieuw stadslab, podcast studio en event ruimte geopend ‘Time is the new Space’. Samen met vereniging RCD en vereniging District East zal hier de komende tijd gewerkt worden aan en gepraat worden over de toekomst van dit bijzondere gebied. Door alle huidige maatregelen rondom COVID-19 kunnen we de ruimte helaas niet feestelijk met elkaar in gebruik nemen, maar zullen we de longsleeves wel online lanceren.

Op 30 oktober 12:00 CET zijn de anniversary longsleeves €50,- in gelimiteerde oplagen verkrijgbaar: www.operator-radio.com/shop

Hartelijke groet/ best regards,

Kristian en Elma

ZUS [Zones Urbaines Sensibles]"

–––––

"Schieblock exists 10 years!


Operator and ZUS launch two anniversary longsleeves, and 'Time is the new Space' opens its doors.

And that wasn't the idea 10 years ago when the dilapidated building was transformed into Schieblock City Laboratory. In 2008 the building on the Schiekade, and a large part of the Delftse Hof, was threatened with demolition because it had been neglected for two decades and had become downright dangerous. This was the reason for the ZUS architectural firm to take action and present a plan for the temporary redevelopment of the rundown building. The intention was, before the actual development of the area would begin, to transform the building for 5 years into a laboratory for urban development and young entrepreneurship. Approximately 60 entrepreneurs moved into the building and since then, new initiatives have continuously emerged from this urban melting pot, such as De Dependance, Biergarten, Op t Dak and BAR, but also high-profile projects such as the Luchtsingel, Dakakker, Luchtpark Hofbogen, Poppodium Annabel and online radio station/cultural platform Operator.

Now, 10 years later, the area is "alive and kicking" and the city has embraced it as something to be cherished as a basis for future area development. The Schieblock as the cornerstone of the area's renaissance is thus beyond temporariness and the future is being thought about out loud. For example, there is the initiative for the sustainable transformation of the Schieblock, and several new buildings in the area are being considered within the urban plan.

In order to give the process of further transformation a place in the Schieblock a brand new city lab, podcast studio and event space 'Time is the new Space' has been opened. Together with association RCD and association District East we will work on and talk about the future of this special area. Unfortunately, due to all measures surrounding, COVID-19, we can't festively inaugurate the physical space on October the 30th, but we will launch the anniversary longsleeves on that day at noon (12:00 CET). The longsleeves will be available for purchase for €50,- and are available in a very limited edition: www.operator-radio.com/shop

Best regards,

Kristian and Elma

ZUS [Zones Urbaines Sensibles]”
LID WORDEN