RCD TALK | Recap Schiekadeblok met René Lamers


Recap RCD TALK | Schiekadeblok
In gesprek met René Lamers, projectmanager van de ontwikkeling van het Schiekadeblok.


Besluit op ontwikkelscenario
Afgelopen maand is in de Gemeenteraad het definitieve besluit genomen waarbij de nota van uitgangspunt en het ontwikkelscenario dat is voorgelegd door het projectteam van het Schiekadeblok akkoord zijn bevonden. Daarmee is een behoorlijke stap gezet in de ontwikkeling van het Schiekadeblok. Hieronder vind je een verslag van de sessie die we organiseerden voor de leden van Vereniging Rotterdam Central District op 11 juni jl.

In de goedgekeurde nota van uitgangspunten zitten een aantal eisen waarbinnen de toekomstige ontwikkeling moet plaatsvinden. Bij het Schiekadeblok hebben deze 6 hoofdpunten: cultuurhistorie (behoud van panden), verbindingen (met andere gebieden), verblijfsgebieden (gaat met name over gebruik van de buitenruimte), kwaliteit, identiteit en programma (hoeveel woningen, hoeveel kantoren, hoeveel horeca).

Schiekadeblok en spoorstrook
Het gekozen scenario is met een ontwikkeling aan de spoorstrook (model 2a, zie vorige berichtgeving red.). De totale (her)bouw van het Schiekadeblok bevat twee torens. Een grote van ongeveer 200 meter en een kleine van ca. 70 meter hoog, 45.000 m2 kantoor aan de spoorstrook en behoud van de panden aan de Delftse straat. Het creatief cultureel milieu wat daar is ontstaan kan hiermee worden behouden, geherhuisvest en verder worden ontwikkeld. Alles rondom een groen binnenplein waar zowel horeca, bewoners, kantoorgebruikers elkaar kunnen ontmoeten. Met een schuin oog kijkend naar Bryant Park in New York. Aan ambitie geen gebrek!

Een deel van de huidige kantoren in het Schiekadeblok zullen moeten worden opgegeven voor de hoge toren. Deze zal uit woningen komen te bestaan en zal bovenop het bestaande Schiekadeblok worden gebouwd. De ruimte die hier wordt opgegeven wordt weer teruggebouwd zodat er evenveel ruimte beschikbaar blijft voor de culturele en creatieve sector. De huurniveaus zullen bij nieuwbouw veranderen. In het middengebied zal nog steeds de ruimte zijn voor terrassen. O.a. Annebel en Biergarten zullen daar kunnen terugkomen. De verwachting is echter niet dat dit zoals nu tot 2 uur ’s nachts ook doorgang kan vinden. Het uitgangspunt is tot 23.00uur. Er is ruimte voor een pop-podium van ongeveer 1000m2. Daarnaast is er ook nog een uitdaging voor de gemeente om een exploitant te vinden voor een grote culturele hal. Deze kan dienstdoen als expositieruimte, ontmoetingsplek en ruimte voor oa productlanceringen. Er wordt ook gesproken met Volkshotel Amsterdam om zich te vestigen. (100 tot 150 hotelkamers).

De spoorstrook worden overwegend high-end kantoren met grote vloeren van 1500 tot 2500 m2. De bovenste laag springt terug om nog voldoende zon in het gebied te krijgen. Met een nieuwe Luchtsingel die aansluit op Pompenburg.

Er komt ongeveer 121.000 m2 nieuwbouw in het gebied bij. Daarvan zijn 680 woningen waarvan minimaal 10% sociale woningbouw. 35% in het middensegment en maximaal 55% hoger en topsegment. Ondergronds komen daar 210 parkeerplaatsen bij. Ook aan fietsers is gedacht met 1860 fietsparkeerplekken.

Delftsestraat
De gemeente stoot de panden af aan lokale initiatieven. Zij gaan de invulling verzorgen en zo krijgt de tijdelijkheid een permanente plek. Partijen als ZUS, Lingotto, Coöperatie Delfstestraat, Volkshotel Amsterdam en Industriegebouw Goudse Singel, zullen beter in staat zijn om dit vorm te geven en te managen in de komende tientallen jaren. Open plinten met levendige functies waarbij je kunt denken aan co-workingplekken, een stadslobby, huis voor architectuur en bijvoorbeeld het Filmfestival. Op het dak komt groen met ruimte voor activiteiten. Kortom een levendige straat met plek voor een heleboel culturele creatieve functies.


Vervolg
Nu het besluit is genomen in de Gemeenteraad is het tijd voor de volgende stappen. Er moeten nu van stedenbouwkundige plannen definitieve plannen worden gemaakt. Daarvoor komt ook een bestemmingsplan met een voorlopige toetsing van het m.e.r. (millieueffectrapportage). Verwachting is dat dit niet aan de orde zal zijn, maar dat wordt goed uitgezocht. Er komt een financiële vertaling van het plan (grondexploitatie) en er moeten plannen zijn voor de tijdelijke fase en overgang. Zoveel mogelijk ruimte geven om tijdelijke initiatieven te laten ontplooien.

Op de hoogte blijven van alle plannen? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief over alle ontwikkelingen in en uit het district.