PROFILERING

De vereniging RCD is het platform waar de verschillende stakeholders samenwerken aan de profilering van het gebied. De focus is op het aantrekken van meer gebruikers/huurders en investeerders door het gebied (inter)nationaal te profileren tijdens evenementen, via informatiemateriaal, etc.De vereniging werkt nauw samen met strategische partners als o.a. Havenbedrijf, Rotterdam Partners en de gemeente. Maar het is ook zeer belangrijk dat RCD een sterk merk is dat goed tussen de oren van de huidige en toekomstige gebruikers zit. RCD moet bruisen.

Contactgegevens

Rob Ittmann
Vereniging Rotterdam Central District
06 22 24 21 77 | ittmann@rotterdam-centraldistrict.nl

Toolkit

RCD | Het verhaal van het gebied (2017) - PDF | 336 KB
RCD | Het verhaal van de vereniging (2017) - PDF | 470 KB