Plannen voor Schiekadeblok goed ontvangen

Plannen voor Schiekadeblok goed ontvangen

De nieuwe plannen van de gemeente Rotterdam voor het Schiekadeblok zijn in december 2018 goed ontvangen door de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte. Wel heeft de raadscommissie erop aangedrongen om de ambities voor de bouw van het aantal kantoren en woningen te verhogen. Een van de opties is het bouwen van een hogere woon- en kantorentoren aan de Schiekade: een toren van 200 meter in plaats van 150 meter.

De sector Stadsontwikkeling van de gemeente heeft nieuwe plannen gemaakt voor het Schiekadeblok in Rotterdam Central District. Er komen, als de gemeenteraad instemt met het toekomstscenario, kantoren en zo’n 350 tot 400 nieuwe woningen bij. Er blijft ruimte voor creatieve en innovatieve bedrijven, om zo het bijzondere en ‘rauwe’ karakter van het Schiekadeblok in stand te houden.

Er is in de raadscommissie veel steun voor woningbouw in het gebied, waarbij er ook plek moet zijn voor kantoren en maatschappelijk en culturele functies. Het gaat om woningen in diverse prijsklassen: 10% is bedoeld voor sociale huurwoningen, 35% voor middeldure woningen, 35% voor huizen in een hogere prijsklasse en 20% voor woningen in het topsegment. De huizen zijn bestemd voor jongeren, kleinere huishoudens en gezinnen die graag stedelijk willen wonen. De hoogste woontoren, mogelijk tot 200 meter, komt te staan aan een van de stadsentrees, op de hoek van de Schiekade en de Schiestraat. De raadscommissie is verder positief over het idee van een nieuwe luchtbrug, als opvolger van de houten Luchtsingel. Er is ook aandacht voor een verbeterde oversteek van de Schiekade, om het Schiekadeblok goed bereikbaar te houden voor voetgangers en fietsers.

Een deel van de huidige cultuurhistorisch waardevolle wederopbouwpanden, bijvoorbeeld aan de Delftsestraat, blijft behouden. De menging van oude bebouwing met nieuw vastgoed zorgt voor een aantrekkelijk milieu voor werken, wonen, innoveren, ontmoeten en delen van ervaringen. De uitdaging is om te onderzoeken hoe er zoveel mogelijk van de huidige interessante, vaak creatieve en culturele bedrijven, een plek kunnen krijgen in de nieuwe plannen. Ook wordt onderzocht of de uitgaansgelegenheden Annabel en de Biergarten behouden kunnen blijven voor deze locatie

De ambitie is om het gebied zoveel mogelijk in te richten voor voetgangers, fietsers en openbaar-vervoergebruikers. De ligging van dit gebied, vlakbij Rotterdam Centraal, leent zich hier optimaal voor. Er komt beperkte parkeerruimte voor auto’s. De gemeente zet maximaal in op het gebruik van elektrische (deel)auto’s, fietsen en andere duurzame vervoersvormen.

De komende tijd wordt de markt geconsulteerd over de plannen. Ook gaat de gemeente het bestemmingsplan voor het gebied uitwerken. De komende periode moet ook duidelijk worden wat er technisch en financieel haalbaar is op deze locatie.
LID WORDEN