Plan voor 1.300 woningen aan Hofplein


Beste bewoner/ondernemer,

U woont of onderneemt in de omgeving van het Hofplein. De bebouwing aan de zuidoostelijke hoek van dit markante plein wordt mogelijk vervangen door nieuwbouw. De gemeente onderzoekt samen met woningcorporatie Havensteder en initiatiefnemer RED Company of een herontwikkeling haalbaar is. Voordat een besluit over de realisatie genomen kan worden is nog veel uitwerking en afstemming nodig. Omdat wij het belangrijk vinden u vroegtijdig te informeren, ontvangt u deze brief met informatie over het plan en het proces tot aan de besluitvorming.

Wonen in het hart van de stad
Het gaat om het gebied tussen de Coolsingel, Pompenburg, Haagseveer en Doelstraat. De ambitie van RED Company is om op deze plek drie woontorens te bouwen. Met in totaal ongeveer 1.300 woningen in alle prijsklassen, dus van sociale huur tot topsegment. Dit plan, door de ontwikkelaar ‘RISE’ genoemd, zou voor veel Rotterdammers betekenen dat ze in het hart van de stad kunnen wonen. Naast woningen biedt het plan ook ruimte aan kantoren, ondernemingen, winkels en maatschappelijke voorzieningen zoals een huisartsenpost.

Herontwikkeling van dit stuk binnenstad sluit goed aan bij de nieuwe Coolsingel en de plannen voor het Hofplein. Van de verkeersrotonde met de iconische fontein wil de gemeente een groen verblijfsgebied maken. De Coolsingel verandert op dit moment al in een verkeersluwe stadsboulevard. Het herontwikkelingsplan kan samen met deze twee buitenruimteprojecten dit deel van het centrum van Rotterdam verbeteren.

Vaststelling ambitiedocument
Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week het ambitiedocument voor RISE vastgesteld. Met het vaststellen van het ambitiedocument geeft het college groen licht om het herontwikkelingsplan verder uit te werken. Het is een eerste stap om te komen tot mogelijke realisatie van het plan. Voordat de gemeente en Havensteder een besluit kunnen nemen over de realisatie is nog veel uitwerking en afstemming nodig.

Vervolg
De volgende stap voor de gemeente is het opstellen van een nota van uitgangspunten. Hierin komen de randvoorwaarden te staan waar de ontwikkelaar verplicht rekening mee moet houden. Hiervoor worden de komende periode verschillende onderzoeken gedaan. Zo wordt getoetst welk effect de torens hebben op het windklimaat en op de bezonning. Een ander voorbeeld is dat gekeken wordt hoe de bebouwing op straatniveau aantrekkelijk gemaakt kan worden.

De nota van uitgangspunten is een document dat vastgesteld moet worden door de gemeenteraad. Wij verwachten de nota van uitgangspunten begin 2021 aan de raad te kunnen aanbieden. Als de raad besluit om het document vast te stellen, dan volgt daarna een procedure voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. RED Company werkt de komende periode het herontwikkelingsplan verder uit. In december dit jaar verwacht de ontwikkelaar haar visie op RISE te kunnen presenteren. Dit vormt de start om met de omgeving in gesprek te gaan over het herontwikkelingsplan. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Meer informatie
Op www.rotterdam.nl/nieuws/wonen-hofplein kunt u het nieuwsbericht over de mogelijke herontwikkeling lezen. Op deze webpagina vindt u ook een link naar het ambitiedocument. Wilt u ons een vraag stellen of een opmerking doorgeven, dan kunt u een e-mail sturen naar RCD@rotterdam.nl.

Met vriendelijk groet,
Robert Paf Projectmanager