ONZE PIJLERS

Een innovatief, internationaal, nuchter en ondernemend district

Rotterdam Central District, een innovatief, internationaal, nuchter en ondernemend district, met het Stationsplein als dynamisch middelpunt. Een gebied waar alles samen komt, van groot en gevestigd tot start-up, creatief en cultureel. Een internationaal gebied met authentiek, lokaal karakter. Juist dit gemixte stedelijke karakter, met nadruk op ontmoeting geeft RCD het onderscheidende identiteit ten opzichte van andere zakendistricten.

Het district heeft de ambitie om verder uit te groeien tot ‘Glocal City District’. Waarin verschillende werelden elkaar ontmoeten: corporates & starters, bewoners & bezoekers, lokaal, nationaal & internationaal. Samen vormen zij de voedingsbodem voor innovatie en werken we aan een aantrekkelijk district.

We hebben in onze ambities al veel bereikt, maar de wereld om ons heeft blijft continue in verandering wat invloed heeft op de next steps voor het district. In 2016 heeft de vereniging samen met Stadsontwikkeling Rotterdam een herijking van de gebiedsvisie* geschreven. De focus is verlegd van het toevoegen van vierkante meters naar het creëren van een voedingsbodem voor innovatie, waarbij netwerken en ruimte voor ontmoeting steeds centraler zijn komen te staan. We zetten in op de doorontwikkeling van RCD als Glocal District en de Mixone en geven dit lading vanuit drie algemene hoofd thema’s: duurzaamheid, mobiliteit en levendigheid.

Dit uit zich in de volgende 3 pijlers waar de focus ligt binnen het district:

Levendigheid


We maken ons sterk voor drie pijlers: gebiedsontwikkeling, het creëren van een betrokken community en de profilering naar buiten. Want het Rotterdam Central District is in opkomst en verdient het om op ieders netvlies gebrand te staan als gebied met perspectief. Een solide basis en een avontuurlijk randje.
1Lees verder

In het gebied liggen grote kansen om verschillende nieuwe verbindingen te realiseren, de spoorbarrière te verkleinen, de dominantie van de auto terug te dringen en plekken tijdelijk te programmeren. De vereniging heeft onlangs een onderzoek naar de plinten afgerond en staat in de startblokken voor het implementeren van de adviezen die hieruit zijn gekomen.

Ook bij de invulling van gebouwen binnen het district wordt er gekeken om gehoor te geven aan de ‘levendigheid’ pijler. Grenzen tussen wonen, werken en verblijven vervagen. Bewoners van een appartementencomplex komen de werknemers van de kantoren uit datzelfde gebouw tegen in de lobby, het café of de gezamenlijke fitnessruimte. Nieuwe woonvormen zijn gericht op het delen van functies en services (ICT, catering, voorzieningen).

Cultuurhistorische verkenning Weena - Hofplein 2021
Aanbevelingen O-Team 2019
Stipo rapport Placemaking RCD

Duurzaamheid


Om onze ambitieuze doelstelling ‘Het meest klimaat- adaptieve Central District van de wereld’ kracht bij te zetten, hebben we een zelfuitgeroepen Rotterdam Climate District team dat onderzoeken verricht, plannen schrijft en implementatie begeleid. Met het doel om binnen 25 jaar een aantrekkelijk, volledig klimaatadaptief district te zijn.
1Lees verder

Dit betekent het (leef-)klimaat van het Rotterdam Central District verbeteren. Het uiteindelijke doel is een samenleving te bouwen die een balans weet te vinden tussen het menselijke handelen en de mogelijkheden van de aarde. We kijken hierbij naar de volgende thema’s: water, hitte, luchtkwaliteit en wind.

Binnen deze thema’s zijn diverse korte en lange termijn acties gekoppeld, waar we gezamenlijk met el- kaar aan werken. Zoals o.a. groene wandelroutes, mobiele windschermen, vergroenen van OV haltes, maar ook het verbinden van groene daken, groene gevels, het vernevelen van water en het opvangen en zuiveren van water. Lees het volledige klimaatadaptief rapport hieronder.

Klimaat adaptief rapport 2019

Mobiliteit


Binnen het district worden auto’s en fietsen steeds meer gedeeld, o.a. nieuwe technologieën maken dit mogelijk. Ruimtelijk betekent het optimaal benutten van de aanwezige parkeerruimte. Waarbij zoveel mogelijk dubbelgebruik en uitwisseling van parkeerruimte in garages het uitgangspunt is.
1Lees verder

Goede stallingsruimte voor de fiets en het comfort van stallingen zijn daarbij van groot belang. Hiervoor is het ontwikkelen van een parkeerstrategie belangrijk, passend bij de mobiliteitshub. Het gaat om de toegang tot een mix aan vervoersmogelijkheden. Mobility as a service met een geschikt ver- voermiddel op ieder gewenst moment helpt de positie van RCD als hub te versterken.