Onderzoek gestart naar een klimaatadaptatief RCD

Onderzoek gestart naar een klimaatadaptatief RCD

Rotterdam Central District ontwikkelt zich de laatste jaren snel en wordt steeds aantrekkelijker voor bedrijven, bewoners en bezoekers. Als je kijkt hoe het gebied reageert op het klimaat dan is er echter nog een flinke slag te slaan. Arconiko architecten (Groot Handelsgebouw) heeft het initiatief genomen voor een integraal onderzoek naar een klimaatadaptief RCD. Onlangs is het ingediende voorstel door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gehonoreerd voor verdere uitwerking.

Rotterdam kent een rijke traditie van natuurbewuste stadsontwikkeling. De zeventiende eeuwse Waterstad en het negentiende eeuwse Waterproject met zijn singels zijn prachtige voorbeelden die elk een overtuigend antwoord vormden op de beheersing van water- en gezondheidsproblemen.
Voor de verdere ontwikkeling van Rotterdam Central District is het een verrijking om vanuit dit historische perspectief te kijken naar de mogelijkheden voor de komende decennia. Arconiko wil met een breed ontwerpteam (met Plein06 en SteenhuisMeurs ook uit het Groot Handelsgebouw) samen met gebruikers, gemeente en waterschap zoeken naar integrale oplossingen voor de verbetering van het stedelijk klimaat. Met oplossingen voor de wateroverlast, de beperking van windhinder, de verbetering van de luchtkwaliteit en het vermijden van hitte. Met als ultiem resultaat een veel aantrekkelijker centrum.

Wat wilt u verbeteren in Rotterdam Central District? Vertel het ons door een email te sturen naar info@arconiko.nl
LID WORDEN