Nieuwe fietsenstalling aan Conradstraat

UPDATE:
NIEUWE FIETSENSTALLING CONRADSTRAAT

UPDATE:
NIEUWE FIETSENSTALLING CONRADSTRAATIn september zal er gestart worden met de bouw van een nieuwe fietsenstalling aan de Conradstraat naast Rotterdam Centraal Station. In november 2021 is de fietsenstalling klaar voor gebruik. In deze update leest u meer over waarom deze fietsenstalling nodig is, het ontwerp, de voorbereidende werkzaamheden en wat dat voor u betekent.
Waarom is deze fietsenstalling nodig?
Rondom het Centraal Station is er een tekort aan het aantal fietsparkeerplekken en bromfietsplekken. Aan de noordzijde van het station zijn inmiddels 700 extra plekken gemaakt en is de stalling op die plek vernieuwd. Ook zijn op het Weena, tussen de tunnelbuizen, tijdelijk 500 extra fietsparkeerplaatsen gemaakt. Maar dat is niet voldoende, er zijn meer plekken nodig.
Daarom starten wij in september, in samenwerking met ProRail en NS, met de bouw van een nieuwe fietsenstalling aan de Conradstraat naast het Centraal Station. Deze stalling krijgt ongeveer 1000 plekken voor fietsen, bromfietsen, scooters en fietsen met een afwijkend formaat, zoals bakfietsen.
Deze nieuwe fietsenstalling aan de Conradstraat zal uiteindelijk de 500 plekken van de Weena fietsenstalling vervangen.
Ontwerp van de fietsenstalling
De nieuwe fietsenstalling wordt gerealiseerd in een deel van de groene heuvels naast het busstation. In het huidige ontwerp wordt de fietsenstalling ‘omarmt’ door het groen, zodat het bestaande groene karakter behouden blijft. De stalling wordt alleen omringd door een groene grasrand, waardoor gebruikers
Zo blijft het voor fietsers veilig om hier hun fiets te stallen. Ook biedt dit ontwerp een oplossing voor de overlast van alle geparkeerde brom- en snorfietsen.
In de fietsenstalling worden fietsenrekken geplaatst in een enkele laag, met uitzondering van de rekken die tegen het stationsgebouw worden geplaatst. Deze rekken krijgen twee lagen.
De stalling is toegankelijk via een pad vanaf de westzijde en via een dubbele ingang aan de oostkant. Het pad aan de westzijde is gemaakt om te voorkomen dat fietsers over het busstation of via de stoep naar de stalling rijden. Voetgangers kunnen ook op twee plekken doorsteken vanaf de stoep, voor fietsers is dat niet mogelijk.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Uitgangspunt bij de werkzaamheden van de fietsenstalling is dat het busstation, de stoep en de bestaande bromfietsplaatsen tijdens de werkzaamheden in gebruik blijven. De werkzaamheden vinden plaats vooral ter hoogte van de groene heuvels. Wij doen er alles aan om mogelijke overlast tot een minimum te beperken.
Zodra een exacte planning en meer detailinformatie bekend is, zullen wij dat in een tweede nieuwsbrief met u delen.
Heeft u nog vragen?Br/> Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de afdeling mobiliteit via mobiliteitso@rotterdam.nl onder vermelding van het kenmerk onderaan deze brief.

DON'T MISS A THING. FOLLOW US

LID WORDEN