Groot Handelsgebouw: het eerste rijksmonument ‘Very Good’

Groot Handelsgebouw: het eerste rijksmonument ‘Very Good’

Het Groot Handelsgebouw is het eerste rijksmonument met het duurzaamheidscertificaat BREAAM-NL In-Use ‘Very Good’, ofwel 3 sterren, op het onderdeel ‘gebouw’. Hét icoon van de Rotterdamse wederopbouw is zowel een gemeentelijk monument als rijksmonument. Met meer dan 100.000 m2 verhuurbaar oppervlak is het Groot Handelsgebouw tevens het grootste bedrijfsverzamelgebouw van Nederland. Het gebouw bestaat bijna 65 jaar en bewijst voor duurzaamheid te zijn ontworpen.

Het gebouw is onder andere voorzien van warmte/koude opslagsystemen (WKO), duurzame verlichting en een groen dak. Er zijn tevens oplaadpalen voor elektrisch vervoer aanwezig en er is een deelauto aan de huurders beschikbaar gesteld. Het Groot Handelsgebouw telt bijna 200 huurders en heeft een ruim aanbod aan voorzieningen. George Voorhout, Adjunct-directeur Groot Handelsgebouw: ‘Wij hebben eigenlijk een kleine stad binnen Rotterdam gecreëerd. Wij hebben bijvoorbeeld restaurants, geldautomaten, kinderopvang en een gym.’

MONUMENTEN EN DUURZAAMHEID
Het Groot Handelsgebouw koos na een grootschalige renovatie bewust voor de beoordelingsmethode van BREEAM-NL. De beoordeling heeft op basis van het schema van 2016 plaatsgevonden. In totaal werden er 9 categorieën getoetst: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik/ecologie en vervuiling.

Bram Adema, Managing Director CFP Green Buildings en bestuurslid Dutch Green Building Council: ‘Het is een wijdverbreid misverstand dat monumenten niet duurzaam kunnen zijn of worden. Het tegendeel is waar. Het Groot Handelsgebouw heeft aangetoond dat een hoge beoordeling mogelijk is en tevens rendabel is.’

DE AMBITIE IS EXCELLENTIE
Het BREEAM-NL In-Use certificaat van het Groot Handelsgebouw toont een score van 66,70%. Een minimale score van 70% wordt met het label ‘Excellent’, ofwel 4 sterren, beloond. Het Groot Handelsgebouw ziet het verbeteren van duurzaamheid als een continue proces. Bram Adema: ‘Het was geen krappe finish. Het label ‘excellent’ ligt op de route en kan bij een volgende onderhoudsslag worden gerealiseerd.’ Het Groot Handelsgebouw is trots op de erkenning en onderzoekt momenteel de verbetermogelijkheden voor komend jaar.
LID WORDEN