Schneider belooft raadscommissie concrete plannen

Schneider belooft raadscommissie concreet uitvoeringsprogramma

Vandaag stond de herijking van de RCD gebiedsvisie ter bespreking op de agenda van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte. Hans de Jonge, voorzitter Vereniging Rotterdam Central District, verzorgde een presentatie waarin hij het proces van de herijking toelichtte. Na de inspraak van twee bewoners van de Proernierswijk en de vragen van de commissieleden werd duidelijk dat er behoefte is aan een meer concrete uitwerking. Wethouder Ronald Schneider stuurt in het eerste kwartaal van 2017 het uitvoeringsprogramma Rotterdam Central District en de daarbij behorende ontwikkelstrategieën naar de commissie.

Het overleg met de commissie is hier op video terug te zien onder agendapunt 5