Deel jouw mening over het gebied

Wij zijn allemaal gebaat bij een goed functionerend Rotterdam Central District waar we ons thuis voelen. Of je er nu woont, werkt, slaapt, eet, drinkt of passeert. Daarom zet de vereniging RCD zich in om namens de bewoners/gebruikers van het gebied initiatieven te ontplooien om het gebied steeds sterker te maken. Dat loopt van projecten op het terrein van gebiedsontwikkeling samen met de gemeente tot het organiseren van bijeenkomsten waar we samen met jou richting geven aan de toekomst van het gebied. Die projecten en bijeenkomsten zorgen ook voor een goed netwerk van bedrijven, professionals en bewoners. Daaruit zijn al verschillende nieuwe samenwerkingen tussen bedrijven ontstaan.

Wij spelen hier graag een blijvende rol van betekenis in en uiteraard hebben wij hierover onze ideeën, maar jouw input hierbij is voor ons zeer waardevol. Vandaar dat we je willen vragen om deze vragenlijst in te vullen (max 5 minuten).

Vul de enquete in