Bewoners hebben stem in toekomst RCD

Bewoners hebben stem in toekomst RCD

Rotterdam schroeft de woningbouw flink op. De gemeente wil maar liefst 50.000 woningen bijbouwen, zegt wethouder Robert Simons. De vraag is alleen waar ruimte is voor al die extra huizen. De wens is om een substantieel deel hiervan in de binnenstad te realiseren. De vereniging RCD is erg blij met deze ambitie, graag zien we ook meer woningen in RCD. Tijdens de ALV op 12 december werd door een grote meerderheid van de leden besloten om de statuten van de vereniging RCD aan te passen zodat de grote VVE's in het gebied ook lid kunnen worden. Op die manier willen de huidige leden (gemeente en bedrijven) ook aan bewoners een duidelijke positie en stem geven. De vereniging RCD is sinds 2009 het platform waar gemeente en marktpartijen samenwerken aan de ontwikkeling van het Rotterdam Central District.

Wilt u meer weten over de vereniging Rotterdam Central District? Of bent u lid van een VVE in RCD? Neem contact met ons op middels een e-mail aan oscardegrave@gmail.com