ALV reageert enthousiast op toekomstplannen

Leden reageren enthousiast op toekomstplannen

Vandaag hield de vereniging RCD een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering stond de toekomst van het RCD en de plannen voor 2017 centraal. De analyse en herijking van de RCD Gebiedsvisie waar vereniging en de gemeentelijke dienst stadsontwikkeling samen aan werkte werd besproken. Deze documenten liggen nu ter bespreking bij de betreffende gemeenteraadscommissie. De leden reageerden enthousiast op de ambitie en toekomstplannen van het bestuur.