7 Square Endeavour in RCD

7 Square Endeavour in RCD

Donderdag 19 oktober vertegenwoordigde Jeroen de Leeuw -Theater Rotterdam Schouwburg - 7 Square Endeavour bij de Burenborrel van Rotterdam Central District in de Doelen. Hier informeerde hij de aanwezige leden dat 7SE het Schouwburgplein een strategie geeft op gebied van water, energie en leefbaarheid. We kunnen binnenkort meer van het initiatief verwachten.

7 Square Endeavour is een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsproject met als missie steden toekomst klaar te maken. Het speelt op lokale schaalgrootte in op de wereldwijde verstedelijking en de nadelige gevolgen ervan als vervuiling, hittestress en wateroverlast. Slim en innovatief omgaan met energie is een van de speerpunten van het project. Het Schouwburgplein fungeert hierbij als proeftuin voor nieuwe innovatieve technologieën, cyclische processen en businessmodellen. Het Rotterdamse plein is het eerste plein in een reeks van zeven wereldwijd.

Meer informatie over 7SE: www.7square-endeavour.nl