3 juli Maastunnel 2 jaar dicht van noord naar zuid

3 juli Maastunnel 2 jaar dicht van noord naar zuid

In de nacht van zondag 2 op maandag 3 juli rijdt de laatste Rotterdammer van noord naar zuid door de Maastunnel. Daarna gaat de tunnel dicht van noord naar zuid.

De langdurige afsluiting van de tunnel is nodig in verband met grootschalige renovatie – en restauratiewerkzaamheden. In 2011 is geconstateerd dat het beton van de 75-jarige tunnel door de jaren heen is aangetast. Daarnaast moet de Maastunnel in 2019 voldoen aan de wet- en regelgeving voor veiligheid in tunnels. De Maastunnel is een rijksmonument; ook daarvoor moeten restauratiewerkzaamheden verricht worden, zoals het herstellen van de karakteristieke tegels en het vervangen van de bijzondere verlichting door LED-licht in dezelfde kleur geel als de bestaande natriumlamp. De tunnel gaat in de nacht van zondag 2 op maandag 3 juli om 00.00 uur dicht.

Dicht van noord naar zuid
Tijdens de werkzaamheden is de tunnel twee jaar gesloten voor verkeer richting Zuid. Voor verkeer van zuid naar noord blijft wel één tunnelbuis beschikbaar, zodat het Erasmus MC altijd bereikbaar blijft voor spoedtransporten.

Bereikbaarheidsmaatregelen
De renovatie van de Maastunnel (met alle bijkomende bereikbaarheidsmaatregelen) kost 262 miljoen euro. Om ervoor te zorgen dat de de verkeersoverlast in de stad tot een minimum beperkt blijft, neemt de gemeente flink wat maatregelen. Te denken valt aan infrastructurele maatregelen zoals het aanpassen van kruisingen, het aanleggen van extra rijstroken, het plaatsen van tekstborden met reistijdinformatie en het aanpassen verkeerslichten om de doorstroming te bevorderen. Daarnaast is er een grootscheepse campagne om mensen te informeren over de werkzaamheden en de gevolgen ervan. Ook zet de gemeente in op spitsmijden. Regelmatige gebruikers van de Maastunnel kunnen per gemeden spitsrit 4 euro verdienen als zij een andere vorm of tijd van vervoer kiezen.

Fiets- en voetgangerstunnel
De werkzaamheden in de autotunnel zijn in september 2019 afgerond. De fiets- en voetgangerstunnel blijven in die tijd normaal te gebruiken. In 2019 worden deze tunnelbuizen aangepakt en zijn een jaar later in 2020 klaar. Kijk voor meer informatie op: www.maastunnel.nl