1500 huizen in leegstaande Rotterdamse kantoren

1500 huizen in leegstaande Rotterdamse kantoren

Gemeente Rotterdam heeft zijn doelstelling voor de transformatie van kantoren ruimschoots gehaald. Dat heeft wethouder Robert Simons (Stedelijke Ontwikkeling) van Rotterdam bekendgemaakt tijdens het Transformatiecongres 2018.

Het college stelde zich ten doel om tussen 1 januari 2014 en 1 november 2017 120.000 vierkante kantoorruimte te onttrekken aan de kantorenmarkt. De stand op 1 november 2017 was 160.000 vierkante meter. In 2018 worden naar verwachting ruim 1500 woningen gerealiseerd in voormalige kantoorpanden.

Het hoofddoel van de gemeente is het versterken van de Rotterdamse kantorenmarkt door het verbeteren van het economisch evenwicht in de aanbodzijde van de markt. Hiermee wordt de positie van de Rotterdamse kantorenmarkt versterkt. Om dit te realiseren moet de algemene kwaliteit van het kantooraanbod verhoogd worden door per kantoorgebied investeringen in herontwikkeling en aanvullende diensten te stimuleren. Daarnaast moet het structurele overaanbod in de markt worden verminderd door vierkante meters uit de markt te nemen.

Hoewel de markt inmiddels weer aantrekt, blijft de leegstand in Rotterdam hoog in vergelijking tot andere steden. Actief beleid van de gemeente blijft dus belangrijk. Daarom is het convenant Kantorenaanpak tussen de gemeente en vastgoed eigenaren verder uitgebreid en hebben zij tijdens het transformatiecongres een aantal nieuwe partners de overeenkomst ondertekend. Ruim 60 partijen hebben de overeenkomst inmiddels ondertekend.

Vanaf 2009 is leegstand in de kantorenmarkt een opkomend thema geweest in de maatschappelijke discussie. Door de financiële crisis en verdere invoering van het flexibel werken werd zichtbaar dat er een structureel overaanbod bestond aan vierkante meters kantoorruimte. De gemeente Rotterdam heeft actief ingezet op het terugdringen van dit overaanbod. Omdat gemeente het aanpakken van leegstaande kantoren niet alleen kan is er in 2015 integraal door gemeente en marktpartijen besloten om de aanpak kantoren voort te zetten en dit vooral samen te doen. De gemeente en verschillende marktpartijen hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst getekend. Vanuit RCD hebben onder andere JLL, Groot Handelsgebouw, Cushman & Wakefield en CBRE de samenwerkingsovereenkomst getekend.