STICHTING BIZ
ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT

De afkorting BIZ staat voor Bedrijven Investering Zone en dat betekent dat alle eigenaren bijdragen aan een gezamenlijk vijfjarenplan voor de verbetering van het gebied. Bij RCD gaat het dan over drie grote thema’s: leefbaarheid, mobiliteit en klimaatadaptatie. Doordat eigenaren verplicht afdragen is een budget beschikbaar waarmee we de slagkracht kunnen vergroten.

WAAROM BIZ?

In januari 2023 is de BIZ geintroduceerd. Er is een vijfjarenplan opgesteld met de drie pijlers: leefbaarheid, mobilitiet en klimaatadaptatie. Waar een gebied volop in beweging en ontwikkeling is, zou het gebiedsmanagement niet achter mogen blijven.

Op dit moment wordt deze rol ingevuld door de Vereniging Rotterdam Central District. Een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met gebiedsontwikkeling, profilering en de community van het RCD. Een vereniging die bestaat uit zo’n 75 verschillende bedrijven, van zzp’er, mkb’er tot corporate, van makelaar tot vastgoedeigenaar; ook de Gemeente Rotterdam is lid. De verschillende belangen en het jaarlijks commitment op basis van een vrijwillig lidmaatschap geven de Vereniging te weinig realisatiekracht om vorm te geven aan goede antwoorden op de bovenstaande uitdagingen. Een gebied van een economische orde als die van RCD zou niet bestuurd moeten worden met de huidige, zeer beperkte omvang en budget.

BIZ RCD

6 juli 2023

Leefbaarheid

De herontwikkeling van het Hofplein moet worden gezien als het begin van een groene transformatie en een upgrade van de verblijfskwaliteit die kan werken als katalysator voor een breder gebied. Aangrenzende wegen, looproutes en plinten zouden niet achter mogen blijven.
6 juli 2023

Mobiliteit

Binnen het district worden auto’s en fietsen steeds meer gedeeld, o.a. nieuwe technologieën maken dit mogelijk. Ruimtelijk betekent het optimaal benutten van de aanwezige parkeerruimte. Waarbij zoveel mogelijk dubbelgebruik en uitwisseling van parkeerruimte in garages het uitgangspunt is.
6 juli 2023

Klimaatadaptatie

Dit jaar zullen acties allereerst worden opgestart op het gebied van vergroening aangezien daar bij de participanten nu de meeste behoefte aan is. Daarnaast zal vanuit het visiedocument worden geïnventariseerd welke andere thema’s al kunnen worden opgepakt en daar wordt een plan voor opgesteld.