Werkzaamheden aan verkeerslichten op het Hofplein


Deze zomer, van maandag 27 juli tot zaterdag 5 september, is het noodzakelijk om ondergronds en bovengronds de verkeerslichten te vervangen op het Hofplein. Dit valt onder het project Coolsingel en wordt daarom ook vanuit ons gecommuniceerd.

Consequenties
De werkzaamheden op het Hofplein gaan voor overlast zorgen voor het autoverkeer. De verkeers- lichten staan uit, slechts één rijbaan zal beschikbaar zijn en het Hofplein wordt tijdelijk een voorrangs- rotonde. Dit betekent stagnatie in de doorstroming en met name voor het verkeer dat tijdens de spits het centrum in- en uitrijdt. Door de werkzaamheden tijdens de zomervakantie en incidenteel s ‘nachts uit te voeren, verwachten de gemeente minder overlast dan buiten deze periode. Ook werken meer mensen thuis i.v.m. het coronavirus wat voor minder verkeersdrukte op de Weena zorgt. De werkzaamheden lopen nog één week door nadat de zomervakantie is afgelopen.

Advies voor het verkeer
Het advies zal zijn om het Hofplein tijdens deze periode te mijden en via de ’s-Gravendijkwal het centrum uit te rijden.
- Autoverkeer is dus wel mogelijk, maar met oponthoud
- Fietsers en voetgangers hebben weinig overlast van de situatie. Zij krijgen voorrang op de rotonde
- Parkeergarage Kruiskade blijft bereikbaar vanaf het Hofplein
Vanuit de verkeersregiekamer wordt de situatie elk uur scherp in de gaten gehouden.

Veiligheid
Dit deel van de Coolsingel is erg druk met fietsers en voetgangers. De gemeente vraagt dan ook om voorzichtig te zijn, stapvoets te rijden en de instructies van de verkeers- regelaar op te volgen. Op deze manier kunnen we samen veilig doorwerken.

Omgevingsmanager
Voor dringende vragen of calamiteiten kunt je contact opnemen met de Omgevingsmanager Frans de Ruever, tel.: 06 41550087 of per e-mail: coolsingel@rotterdam.nl