Transformatie ‘De Schaatsbaan’ gestart

Transformatie 'De Schaatsbaan' gestart

Het Weenahof naast het Groot Handelsgebouw bestaat uit woningen, kantoren en commerciële ruimtes. De vroegere schaatsbaan in het binnengebied en aan het spoor is recent omgebouwd naar parkeergarage. Onderdeel van het Weenahof is de vleugel gelegen aan de straat Schaatsbaan. Voor deze vleugel is een ontwerp gemaakt wat voorziet in het transformeren van de bestaande school en verhuurbare ruimtes naar 35 appartementen, 7 maisonnettes en 86- m2 verhuurbaar oppervlak op de eerste drie lagen. Het schuine dak van de vleugel wordt hiertoe uitgevuld en daarboven uitgebreid met een terugliggende laag. Onlangs is begonnen met de werkzaamheden. Naar verwachting zal de bouw een dik jaar duren en zullen de eerste bewoners er tweede helft van 2017 hun intrek kunnen nemen.