Schouwburgplein en Hofplein onderdeel van de 7 stadsprojecten


In deze coronatijd willen we Rotterdam er weer bovenop helpen. Dat doen we door onze blik op de toekomst te richten en oplossingen te bedenken voor de opgaven die essentieel zijn voor onze stad.

Het verlagen van hittestress, de opvang van hevige regenbuien en woningen bouwen op plekken waar het tot nu toe niet mogelijk is vanwege geluidshinder of luchtvervuiling. Maar ook meer ruimte voor verblijven, ommetjes maken en recreëren.

7 stadsprojecten
In deze tijd zien we heel duidelijk hoe belangrijk een aantrekkelijke en groene buitenruimte is voor alle Rotterdammers. Met zeven stadsprojecten wil de gemeente Rotterdam meer groene stadslongen geven. Aantrekkelijke openbare plekken waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, bewegen en recreëren. En die tegelijkertijd ook oplossingen bieden voor andere belangrijke opgaven van de stad. Daarnaast zorgen ze voor meer werkgelegenheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en meer ruimte voor festivals.
Twee van deze projecten vallen binnen het RCD en die lichten we dan ook graag wat verder toe.
Hofplein
Op het Hofplein staat natuurlijk Rotterdams iconische fontein, maar verder raast er vooral heel veel verkeer over de stenige rotonde. Daarom maken we van het plein een groen verblijfsgebied met grasvlakken en pleinachtige ruimten vol met bomen de fontein als kloppend hart. Hiermee wordt het een plek voor bewoners, toeristen en werknemers om elkaar te ontmoeten voor een ommetje of een goed gesprek. Het autoverkeer rijdt er omheen. Langs de gevels van de omliggende gebouwen komen comfortabele brede trottoirs, die de route van en naar de binnenstad aangenamer maken.

- Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
- Verbetering van de route van en naar de binnenstad
- Meer ruimte voor recreëren en verblijven
- Nieuw iconisch plein
- Renovatie en verdichtingsplannen rondom het Hofplein en Pompenburg

Schouwburgplein
Het Schouwburgplein is nu nog te verdelen in een plein bovenop een parkeergarage, omliggende straten, fietspad plus trottoirs en de culturele instellingen en gebouwen eromheen. In het nieuwe plan wordt het Schouwburgplein één geheel. Van de Doelen tot de Schouwburg, van de restaurants aan de Karel Doormanstraat tot de restaurants in de Hartsuykerflat. De herinrichting en materialen zijn op elkaar afgestemd, nodigen uit om te verblijven en zijn geschikt voor culturele evenementen. Het plein wordt als het ware een verlengstuk van de podia binnen. Om dit te bereiken komt er een nieuwe vloer op het dak van de parkeergarage, komt er meer groen en worden de straten om het plein aangepakt. Ook komt er een grote ondergrondse fietsenstalling en een waterbergingssysteem.

- Plek om te verblijven
- De plek voor evenementen in de binnenstad
- Nieuwe fietsenstalling
- Groene daken omliggende gebouwen
- Van en voor alle Rotterdammers
- Autoluwe inrichting om plein
- Meer ruimte horeca

Bron: Gemeente Rotterdam
LID WORDEN