EEN VEELZIJDIGE OMGEVING

Rotterdam Central District (RCD) – het stationsgebied rondom het Weena – heeft de afgelopen jaren een ingrijpende kwaliteitsverbetering ondergaan. Met het nieuwe station Rotterdam Centraal als een van de meest zichtbare iconen, is het RCD de afgelopen jaren een steeds aantrekkelijkere vestigingsplaats geworden voor hoofdkantoren, handelskantoren, vastgoed ontwikkelaars en logistieke bedrijven. Maar ook creatieve (kleinere) bedrijven, zzp'ers, horeca-ondernemers, dienstverleners en media voelen zich thuis in het centrum van de stad. De diversiteit in het gebied is groot, de bereikbaarheid uitstekend, de mogelijkheden oneindig!

Vereniging RCD

In RCD wordt er sinds 2009 binnen de vereniging in samenhang en afstemming tussen publieke en private partijen gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied. Samen werd gekeken naar de ontwikkeling van het gebied, samenhang tussen aanwezige partijen en de cohesie in het gebied. En dat gaat veel verder dan alleen het vastgoed. We gaan voor kwaliteit en beleving voor iedereen in het RCD. En dat willen we richting de toekomst graag zo houden! Daarom is de vereniging RCD ook voor u belangrijk. De vereniging RCD richt zich op hoofdlijnen op de volgende drie zaken:

  1. GEBIEDSONTWIKKELING: Gesprekspartner richting gemeente, ontwikkelaars, investeerders en ook gebruikers/huurders m.b.t. (verdere) gebiedsontwikkeling.
  2. PROFILERING: Promotor van en acquisiteur voor RCD om zo nieuwe bedrijvigheid, investeerders en bezoekers aan te trekken.
  3. BUSINESS COMMUNITY: Creëren van nieuwe verbindingen binnen het RCD, tot stand brengen van een stevig netwerk, koesteren van de huidige bedrijvigheid.
We willen graag dat u ook lid wordt van de vereniging RCD! Zo bouwen we aan een breed georiënteerde, levendige en zinvolle vereniging en business community waarbinnen we elkaar en daarmee het gebied verder kunnen versterken. Een vereniging die het centrale aanspreekpunt vanuit en in het gebied kan zijn. Verbinder, promotor en vertegenwoordiger.