GEBIEDSONTWIKKELING

De vereniging RCD is het platform waar de verschillende stakeholders samenwerken aan de gebiedsontwikkeling. Dit doen wij o.a. door het gebiedsconcept (WEENA l GLOCAL CITY DISTRICT) te bewaken. In 2016 heeft de vereniging samen met Stadsontwikkeling Rotterdam een herijking van de gebiedsvisie geschreven. Centrale kernbegrippen zijn: mixone, glocal, delen, verbinden en verduurzamen.

“De gemeente wordt scherp gehouden door de ondernemers en bedrijven die bij het RCD aangesloten zijn. We stemmen plannen af en realiseren ze gezamenlijk. Het is voor ondernemers dus belangrijk om in de vereniging te zitten, omdat ze zo een stem hebben in de gebiedsontwikkeling.” (Kees van Oorschot, gemeente Rotterdam)

Contactgegevens

Rob Ittmann
Vereniging Rotterdam Central District
06 22 24 21 77 | ittmann@rotterdam-centraldistrict.nl

Achtergrondinformatie

RCD | Aanbevelingen Rotterdam Central District O-Team (concept) (2019) - PDF | 1,7 MB
RCD | Klimaatadaptief RCD Klimaat Team RCD (2019) - PDF | 16,2 MB
RCD | Actualisatie gebiedsconcept 'Next Step' (2016) - PDF | 8,4 MB
RCD | Analyse 2007 - 2016 (2016) - PDF | 4,8 MB
Rotterdam | Kaart van de Stad (2016) - PDF | 28 MB
Rotterdam | Woonvisie 2030 (2016) - PDF | 1 MB
RCD | Structuurvisie (2011) - PDF | 3,8 MB
RCD | Welstandsparagraaf (2010) - PDF | 27,1 MB
RCD | Beeldkwaliteitsplan (2009) - PDF | 55,7 MB
RCD | Mixone concept 2007) - PDF | 5,2 MB
RCD | Stedenbouwkundig plan (2007) - PDF | 99,3 MB
RCD | Gebiedsconcept 'Weena Glocal City District' (2007) - PDF | 2,3 MB
Rotterdam | Stadsvisie Rotterdam (2007) - PDF | 16,4 MB
LID WORDEN