DISTRICT EAST

District East

District East is gestart om in de herontwikkelingen van het Schiekadeblok de stem te zijn van de ondernemers, om mee te kunnen praten met de gemeente en op te komen voor onze belangen. Hiervoor hebben wij ons in 2018 verenigd en de vereniging officieel gelanceerd met een duidelijk visiedocument en manifest.

De successen die we behaald hebben mogen gevierd worden. We hebben een eigen clubhuis, een sterk netwerk van ondernemers, en de gemeente heeft inmiddels verschillende moties aangenomen die er zonder de vereniging nooit doorheen gekomen waren:

  1. De motie voor behoud van huurprijzen, één derde van het gebied moet op het huidige huurniveau blijven.
  2. De motie voor een inventarisatie van de huidige gebruikers zodat ze bedient kunnen worden door de gemeente.
  3. De motie over de rol van de vereniging District East. Toekomstige ontwikkelaars moeten District East betrekken in de planvorming.
  4. Behoud van het huidige klimaat in de laatste gebiedsvisie (Nota van Uitgangspunten / NvU) en behoud van de wederopbouwpanden aan de Delftsestraat.
Open District East Visiedocument (PDF)

Doelen voor 2021

We zijn al ver gekomen maar we zijn er zeer zeker nog niet! De aangenomen moties die verwerkt zijn in de NvU zijn geweldig. Toch is het nog niet voldoende. Want om District East werkelijk te transformeren tot de broedplaats die we allemaal voor ogen hebben zijn het de details die straks het verschil maken en voor deze details blijven wij ons inzetten! We leggen de lat hoog om een zo groot mogelijke impact te maken met ons geliefde gebied, in ons geliefde Rotterdam.

  1. 24-uurs cultuur inclusief. Zonder 24-uur cultuur geen hoogstedelijk gebied, geen stadscentrum en geen broedplaats. Dit willen we aangepast zien in de NvU.
  2. Herhuisvesting van de huidige ondernemers. Door de aanstaande ontwikkelingen zullen sommige ondernemers hun pand (tijdelijk) moeten verlaten, bijvoorbeeld ten tijde van een renovatie. Door samen met de gemeente naar de beschikbare ruimte te kijken in het gebied gaan we ons best doen zowel in de tijdelijke als nieuwe situatie ondernemers te (her)huisvesten. In samenwerking met de gemeente kijken we dit jaar na de planning en fasering van de diverse panden zodat we hier tijdig op kunnen anticiperen.
  3. Kansen voor “vandaag en morgen” goed benut. De tijd van ons leven is nu en vooral om deze reden willen we de “tijdelijkheid” hoog op de agenda krijgen. De projecten die op korte termijn gepland staan voor de buitenruimte en programmering willen we gerealiseerd zien. Denk aan het plan voor de Delftsestraat, de invulling van het Vrijmetselaarspand, het sportpark op de spoorstrook en evenementen die bijdragen aan de levendigheid van District East en zo aan de de diversiteit binnen het culturele aanbod in Rotterdam.
  4. Meer nachtvergunningen t.b.v. 24-uurs cultuur. Het huidige beleid laat weinig ruimte voor nachtvergunningen dat wij als belangrijk onderdeel van het gebied, en van de stad Rotterdam, zien.
  5. Oprichting van een plintenfonds. De programmering van de plinten zullen we bewaken ten bate van het karakter in ons gebied. In samenwerking met de gemeente onderzoeken we de oprichting van een plintenfonds, een soort curator van passende programmering.
[logo-carousel-pro id="1640"]