CULTUUR HISTORISCHE VERKENNING

RCD UPDATE | SEPTEMBER 30 2021
CULTUUR HISTORISCHE
VERKENNING

RCD UPDATE | SEPTEMBER 30 2021


CULTUUR HISTORISCHE
VERKENNINGIn de Rotterdamse binnenstad nemen het Hofplein en het Weena een belangrijke positie in. Het Hofplein staat bekend als een van Rotterdams meest iconische stadsruimten en het Weena als het La Défense van Rotterdam, bedacht als ‘een waarlijk grootsche entree’ tot de stad. Het zijn structuren die meerdere keren in ontwikkeling zijn geweest en waar verschillende visies op de stad samenkomen.
Deze cultuurhistorisch verkenning van het Weena en het Hofplein is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam. In dit gebied raakt een aantal van de meest prominente en coherente Rotterdamse stedenbouwkundige ensembles elkaar: de Coolsingel, de Lijnbaan en het Weena. Opeenvolgende visies op het stadscentrum lieten hier sporen
na. Relatief jonge gebouwen domineren het stadsbeeld, terwijl sommige stedenbouwkundige structuren eeuwenoud zijn. Dit onderzoek dient als cultuurhistorische leidraad in de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Wat zijn unieke ruimtelijke en functionele karakteristieken van dit belangrijke centrumgebied, wat is de waarde en betekenis van die extreme historische gelaagdheid en hoe zijn op basis van die waarden weloverwogen keuzes te maken voor de toekomst?
Het onderzoeksgebied bestaat uit twee delen: het westelijk deel (het Weena tussen Henegouwerlaan/Statenweg tot aan de Westersingel) en een oostelijk deel (Weena tussen Westersingel en het Hofplein). In deze rapportage ligt de nadruk en diepgang van onderzoek, analyse en waardering op het oostelijk deel met het Hofplein en het Weena, omdat hier de meest concrete vragen en opgaven liggen. Het westelijk deel namen we uiteraard mee, maar vooral om de lange lijnen, leidende ruimtelijke thema’s en de samenhang met het oostelijk deel inzichtelijk te maken. Voor wat betreft de opbouw van de rapportage volgden we de richtlijnen voor het opstellen van een cultuurhistorisch onderzoek van de Gemeente Rotterdam.
Lees de gehele cultuur-historische verkenning hier.

DON'T MISS A THING. FOLLOW US

LID WORDEN