Conix RDBM Architects

CONIX RDBM ARCHITECTS

De oprichters van CONIX RDBM Architects, zijn de architecten Christine Conix, Jorden Goossenaerts en Frederik Jacobs. De organisatie bestaat uit een multidisciplinair team van 65 medewerkers die grensoverschrijdend werken vanuit vestigingen in Antwerpen, Brussel, Rotterdam en Terneuzen.

Omdat elke opgave uniek is, kiezen we er bewust voor ons niet te specialiseren in een bepaalde typologie van gebouwen. Ons brede portfolio bestaat uit zowel nieuwbouw, verbouw en renovatie van onder meer residentiële projecten, woonzorgcentra, overheidsopdrachten, scholen, culturele projecten, commerciële panden, kantoren, bankgebouwen, en industriële projecten, maar ook uit locatieontwikkelingen, masterplanning, interieur projecten en product design.

Continu in beweging en gedreven door emoties, maken we architectuur die zorgvuldig omgaat met de beschikbare ruimte en die een betekenisvol antwoord geeft op de wensen van de bouwheer, de plek, de maatschappij en de tijdsgeest. We hebben hiervoor een onderscheidende methode ontwikkeld die ons in staat stelt om aan de hand van de vier logische stadia van elk bouwwerk: Research, Design, Build en Maintain, tot een integraal ontwerp te komen. Het resultaat is, ongeacht de aard, de omvang en het beschikbare budget, steeds innovatief in zijn ontwerpproces en vernieuwend in zijn architectuur.

Ons einddoel is: ontwerpen maken met een meerwaarde, zowel voor haar gebruikers als voor de maatschappij in haar geheel. Functioneel, flexibel, duurzaam en esthetisch waardevol, zowel voor nu als voor de toekomst.

Weena 695
3013 AM Rotterdam
conixrdbm.com