21 februari 2024

Nieuwe hotspot in RCD

Al eerder schreven we jullie over de tijdelijke invulling van het Delftsehof, de voormalige parkeerplaats van het Algemeen Dagblad en hoe dit terrein in samenwerking met de Gemeente, Het Block, Vereniging RCD en VPS tijdelijk wordt omgetoverd tot een levendig stukje stad met veel groen en een verrassende programmering.
6 juli 2023

Klimaatadaptatie

Dit jaar zullen acties allereerst worden opgestart op het gebied van vergroening aangezien daar bij de participanten nu de meeste behoefte aan is. Daarnaast zal vanuit het visiedocument worden geïnventariseerd welke andere thema’s al kunnen worden opgepakt en daar wordt een plan voor opgesteld.
6 juli 2023

Mobiliteit

Binnen het district worden auto’s en fietsen steeds meer gedeeld, o.a. nieuwe technologieën maken dit mogelijk. Ruimtelijk betekent het optimaal benutten van de aanwezige parkeerruimte. Waarbij zoveel mogelijk dubbelgebruik en uitwisseling van parkeerruimte in garages het uitgangspunt is.
6 juli 2023

Leefbaarheid

De herontwikkeling van het Hofplein moet worden gezien als het begin van een groene transformatie en een upgrade van de verblijfskwaliteit die kan werken als katalysator voor een breder gebied. Aangrenzende wegen, looproutes en plinten zouden niet achter mogen blijven.